Επικοινωνία

Προϊσταμένη Γραμματείας: Τσακυρίδου Αναστασία

Ταχυδρομική δ/νση: Ρωμανού 3, Τ.Κ. 73133 Χανιά

Τηλέφωνο: 28210 23010

FAX: 28210 23003

e-mail: natasa@chania.teicrete.gr

Υπάλληλος Γραμματείας: Μαρκουλάκη Γεωργία

Ταχυδρομική δ/νση: Ρωμανού 3, Τ.Κ. 73133 Χανιά

Τηλέφωνο: 28210 23057

FAX: 28210 23003

e-mail: markoulaki@chania.teicrete.gr

Ιστοσελίδα του Τμήματος: http://www.chania.teicrete.gr/academic/natural-resources-department