Επικοινωνία

Ταχυδρομική Διεύθυνση

T.E.I. KΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 71004, ΚΡΗΤΗ
Τ.Θ. 1939

Τηλέφωνο: 2810379610

Fax: 2810379680

E-mail: secrsdo@staff.teicrete.gr