Προπτυχιακές Σπουδές

Νέα προγράμματα σπουδών

Μετά την εφαρμογή του ΠΔ 104 (ΦΕΚ 137, 5-6-2013) τη Σχολή συγκροτούν τα παρακάτω Τμήματα:

 1. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα το Ηράκλειο και κατευθύνσεις:
  1. Διοίκησης Επιχειρήσεων
  2. Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
 2. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής με έδρα το Ηράκλειο
 3. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα τον Αγ. Νικόλαο και κατευθύνσεις:
  1. Διοίκηση Επιχειρήσεων
  2. Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων
  3. Μάρκετινγκ. 
 4. Το Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης του παραρτήματος Ιεράπετρας του ΤΕΙ Κρήτης εξακολουθεί να λειτουργεί με την υφιστάμενη μορφή του μέχρι την 31-10-2018, οπότε και καταργείται. Το διατηρούμενο μέχρι 31-10-2018 τμήμα λειτουργεί εκ παραλλήλου προς το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Κρήτης με έδρα τον Άγιο Νικόλαο. Μετά την κατάργησή του, αυτοδίκαια οι φοιτητές εντάσσονται στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Κρήτης με έδρα τον Άγιο Νικόλαο, το αργότερο μέχρι 31-10-2018