Διοίκηση Σχολής

Όργανα Διοίκησης της Σχολής είναι:

  • ο Κοσμήτορας
  • η Κοσμητεία
  • η Γενική Συνέλευση

Κοσμήτορας της Σχολής: Αναπηρωτής Καθηγητής Βαρδιάμπασης Ιωάννης 

​Γραμματεία Σχολής: Γείτονα Κλεονίκη

 

Η Κοσμητεία της Σχολής συγκροτείται ως εξής:

Κοσμήτορας Σ.ΕΦ.Ε. ως Πρόεδρος
Βαρδιάμπασης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Πρόεδροι Τμημάτων

  1. Μαραβελάκης Εμμανουήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής,  Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
  2. Κωνσταντάρας Αντώνιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών
  3. Αλεξανδράκη Χρυσούλα, Επίκουρος Καθηγήτρια, Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής

Εκπρόσωπος Ε.Δ.Ι.Π.
Κατσαμάκη Αναστασία

Εκπρόσωπος Ε.Τ.Ε.Π.
Τζαβόπουλος Ευάγγελος 

Εκπρόσωποι φοιτητών.
Εκπρόσωπος προπτυχιακών φοιτητών. Παρά τη σχετική πρόσκληση από τον Κοσμήτορα δεν έχει γίνει η σχετική εκλογική διαδικασία ανάδειξης του.
Εκπρόσωπος μεταπτυχιακών  φοιτητών. Παρά τη σχετική πρόσκληση από τον Κοσμήτορα δεν έχει γίνει η σχετική εκλογική διαδικασία ανάδειξης του.