Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Σχολή μπορείτε να επικοινωνείτε με την Γραμματεία της Σχολής:

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΑΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
T.E.I. KΡΗΤΗΣ
ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 71004, ΚΡΗΤΗ
Τ.Θ. 1939

Τηλέφωνο: 2810379510

Fax: 

Ε-mail: secrseyp@staff.teicrete.gr