Επικοινωνία

Για πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την Γραμματεία:

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
T.E.I. KΡΗΤΗΣ
Τ.Θ. 1939
Τ.Κ. 71 004
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - KΡΗΤΗΣ

Τηλ.: +30-2810379848,
Fax: +30-2810379859
Ε-mail:secretariat-mec@staff.teicrete.gr

Ιστοσελίδα του Τμήματος: http://www.tm.teicrete.gr