Επικοινωνία

Για πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την Γραμματεία:

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
ΤΕΙ Κρήτης
71500 Ηράκλειο, Κρήτη

Τήλ.: 2810-379716, 2810-379795 , 2810-379853
Fax: +30-2810379717
E-mail: secretariat@ie.teicrete.gr

Ιστοσελίδα του Τμήματος: http://www.epp.teicrete.gr