Διοίκηση Τμήματος

Το ανώτερο όργανο διοίκησης του Τμήματος είναι η Γενική Συνέλευση στη οποία συμμετέχει όλο το Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Π.), ένας εκπρόσωπος από το Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό (Ε.Τ.Π) και δύο εκπρόσωποι των φοιτητών του Τμήματος (ένας προπτυχιακός και ένας μεταπτυχιακός).

Προϊστάμενος του Τμήματος είναι ο  καθηγητης  Κορνήλιος Νικόλαος, ο οποίος έχει εκλεγεί από το Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Τμήματος και έχει διετή θητεία.

Διοικητικό Προσωπικό:

Γεωργία Ζερβάκη, Προϊσταμένη Γραμματείας,
Email: georgiaz@staff.teicrete.gr,
Τηλ.: 2810-379712,
Fax: 2810-379825