Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Σχολή μπορείτε να επικοινωνείτε με την Γραμματεία της Σχολής:

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
T.E.I. KΡΗΤΗΣ
ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, 71004,
Τ.Θ. 1939

Τηλέφωνο: +30-2810 - 379710
Fax: +30-2810-379830, +30-2810-260752
Ε-mail: secrstef@staff.teicrete.gr