Ενημερωτική συνάντηση του Τομέα Γνώσης της RIS3Crete στο ΤΕΙ Κρήτης

Στα πλαίσια υλοποίησης της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3Crete) της Περιφέρειας Κρήτης, πραγματοποιήθηκε σήμερα Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018 στο ΤΕΙ Κρήτης ενημερωτική συνάντηση για τον Τομέα της Γνώσης.

Μετά το καλωσόρισμα από τον κο Χρήστο Φλώρο, Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κρήτης έγινε παρουσίαση της υλοποίησης της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης και της διαδικασίας Επιχειρηματικής Ανακάλυψης που βρίσκεται σε εξέλιξη από την κα Χρυσή Δασκαλάκη, συντονίστρια της RIS3Crete και από την κα Κατερίνα Ρουσάκη, συντονίστρια του Τομέα της Γνώσης.
Στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Σεμιναρίων της ΣΔΟ του ΤΕΙ Κρήτης, συμμετείχαν καθηγητές και ερευνητές του ΤΕΙ, ενώ μετά την παρουσίαση ακολούθησαν ερωτήσεις και συζήτηση για τις διεργασίες και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της διαδικασίας διαβούλευσης που θα ακολουθηθεί το επόμενο διάστημα.

Σκοπός της Περιφέρειας είναι να προσελκύσει Ακαδημαϊκά & Ερευνητικά Ιδρύματα, ενδιαφερόμενους ερευνητές και εν δυνάμει επιχειρηματίες προκειμένου να καταγράψει την τρέχουσα τάση, όσον αφορά στη δυνατότητα ενσωμάτωσης της γνώσης στην παραγωγή καινοτομίας, που θα αξιοποιεί τα αποτελέσματα της έρευνας μετατρέποντας την ερευνητική γνώση σε επιχειρηματική γνώση και θα δημιουργεί μία νέα βιώσιμη, υγιή και καινοτόμο επιχειρηματικότητα.

Στον Τομέα της Γνώσης προβλέπεται η προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, κυρίως μέσω διευκολύνσεων οικονομικής εκμετάλλευσης των νέων ιδεών και η στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, καθώς και η δημιουργία φυτωρίων επιχειρήσεων. Ενδεικτικά, θα ενισχυθούν δράσεις όπως, η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών, η παροχή χώρου εγκατάστασης και πρώτης λειτουργίας επιχειρήσεων (θερμοκοιτίδες/incubators), η παροχή ενισχύσεων κ.α.

Στην παρούσα φάση επιδιώκεται η καταγραφή των καινοτόμων προτάσεων που αξιοποιούν την έρευνα και τη γνώση σε όλους τους τομείς της Περιφερειακής οικονομίας, η οποία θα αποτελέσει τη βάση για συστηματικότερη διαβούλευση, με στόχο να ενισχυθούν οι δραστηριότητες, στις οποίες το νησί μας διαθέτει σημαντική εξειδίκευση και μπορεί να διαμορφώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Από τη διαδικασία αυτή θα προκύψει το εύρος της θεματολογίας των προσκλήσεων των δράσεων, από την ΕΥΔ του ΕΠ της Περιφέρειας Κρήτης «ΚΡΗΤΗ 2014-2020».
Για το σκοπό αυτό, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την φόρμα καταγραφής με καινοτόμες προτάσεις/ιδέες, οι οποίες βρίσκονται σε επίπεδο ωρίμανσης, με δυνατότητες εμπορικής αξιοποίησης και με σημαντικά αναμενόμενα οικονομικά αποτελέσματα. Δηλαδή, να έχουν ολοκληρώσει έναν πρώτο κύκλο εργαστηριακών ή πρακτικών δοκιμών ή και περιπτωσιακής εφαρμογής, με δυνατότητα προώθησής τους σε μια διευρυμένη αγορά.

Πηγή: Περιφέρεια Κρήτης, http://ris3.crete.gov.gr/ris3kno-teicrete-1kyklos/ 

Ημερομηνία: 
13/09/2018