Οργάνωση Συνεδρίων

Το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Κρήτης συμμετέχει στην οργάνωση συνεδρίων.

  • Συνέδριο Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις - Σύγχρονες και Καινοτόμες Προσεγγίσεις (ΜΜΤΕ 2008), 29-30 Μαϊου 2008
  • International Conference in Telecommunications and Multimedia (TEMU 2008), 16-18 July, 2008
  • 5th International Conference New Horizons in Industry, Business and Education (NHIBE 2007), 30-31 August, 2007
  • Πανελλήνιο Συνέδριο "Νέες Τεχνολογίες & Marketing", (ΝΤΜ 2007), 24-25 May, 2007
  • International Conference on Telecommunications and Multimedia (TEMU 2006), 5-7 July, 2006
  • Συνέδριο Τηλεπικοπινωνιών και Πολυμέσων (Annual Conference on Telecommunications and Multimedia - TEMU 2005), 23-26 June, 2005
  • Επιστημονικό Συνέδριο "Νέες Τεχνολογίες & Marketing" (ΝΤΜ 2005), 19 & 20 May, 2005