Τομέας Εφαρμοσμένης Ακουστικής και Φυσικής Προτυποποίησης Μουσικών Οργάνων και Χώρων

Προϊστάμενος Τομέα Εφαρμοσμένης Ακουστικής & Φυσικής Προτυποποίησης Μουσικών Οργάνων & Χώρων:
Αν. Καθ. Ευθύμιος Μπακαρέζος Eπικοινωνία

Ο τομέας μπορεί αναπτύξει τις εξής δραστηριότητες:

Σύνδεση Τεχνολογίας & Μουσικής:

 • Studio Ηχοληψίας
 • Mastering studio
 • Εργαστήριο Οπτικής Απεικόνισης Δονήσεων
 • Εργαστήριο Μουσικής Πληροφορικής
 • Εργαστήριο Μορφολογίας της Μουσικής

•  Πιστοποίηση ποιότητας μουσικών οργάνων
•  Ψηφιοποίηση ανέκδοτων μουσικών αναλογικών αρχείων
•  Παραγωγή, ηχογράφηση και mastering μουσικών CD
•  Αναγνώριση μουσικών μορφών - μορφολογική ανάλυση

 Παραγωγή διαφημιστικών DVD:

 • Εργαστήριο Εικόνας & Ήχου
 • Studio Ηχοληψίας
 • Mastering studio

Παραγωγή, ηχογράφηση και mastering DVD για:

 • Τουριστική προβολή
 • Ακαδημαϊκά ιδρύματα
 • Διαφήμιση προϊόντων

Ακουστική σχεδίαση & κατασκευή:

 • Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ακουστικής
 • Εργαστήριο Ηλεκτρακουστικής
 • Μηχανουργείο Κατασκευών

Σχεδιασμός και κατασκευή:

 • Δομών ηχομόνωσης
 • Διαχυτών ήχου
 • Χώρων υψηλών ακουστικών απαιτήσεων

Μετρήσεις περιβαλλοντικού θορύβου - Ακουστική αρχιτεκτονική ανοικτών χώρων:

 • Ποιοτικός έλεγχος υλικών με οπτοακουστικές τεχνικές
 • Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ακουστικής
 • Εργαστήριο Οπτικής Απεικόνισης Δονήσεων
 • Μηχανουργείο Κατασκευών
  • παραγωγή υπερήχων υπερυψηλής συχνότητας με χρήση laser
  • ανίχνευση μικρο-ατελειών με χρήση ηλεκτρονικής συμβολομετρίας ψηφίδων
  • μη-καταστρεπτικός έλεγχος υλικών & βιοϋλικών