Κοινωνικής Φροντίδας και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Φυσικών και Προκλητών Καταστροφών

Προϊσταμένη Τομέα Κοινωνικής Φροντίδας & αντιμετώπισης εκτάκτων φυσικών & προκλητών καταστροφών:
Επίκ. Καθ. Αργυρούλα Καλαϊτζάκη  Επικοινωνία

Ο Τομέας Κοινωνικής Φροντίδας και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Φυσικών και Προκλητών Καταστροφών παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα της πρόληψης και προαγωγής της υγείας, για την αντιμετώπιση εκτάκτων φυσικών και προκλητών καταστροφών.

Ο Τομέας υποστηρίζει την ανάπτυξη προτάσεων και προγραμμάτων που προκύπτουν κάθε φορά από τα εμφανιζόμενα κοινωνικά γεγονότα που αναμένεται να επιφέρουν άμεσες διαφοροποιήσεις στη ζωή και την υγεία του ατόμου και του συνόλου γενικότερα.

Στον Τομέα μπορούν να περιληφθούν επείγουσες αλλά και μακροπρόθεσμες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των παρακάτω εκτάκτων συνθηκών όπως:

  • Σεισμοί
  • Πλημμύρες
  • Πυρκαγιές
  • Ατμοσφαιρική ρύπανση
  • Σοβαρές επιδημίες
  • Πρόληψη επαγγελματικών κινδύνων
  • Ψυχολογική υποστήριξη ατόμων και ομάδων