Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Φυσική Πλάσματος & Εφαρμογές» με τρεις κατευθύνσεις: α) Αδρανειακής Σύντηξης β) Φυσικής Laser γ) Επιστήμης Πλάσματος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

«Φυσική Πλάσματος & Εφαρμογές με τρεις κατευθύνσεις: α) Αδρανειακής Σύντηξης β) Φυσικής Laser γ) Επιστήμης Πλάσματος
Master in Plasma Physics & Applications with three directions a) Inertial Fusion, b) Laser Physics, c) Plasma Science»
http://plapa.chania.teicrete.gr

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και το Κέντρο Φυσικής Πλάσματος & Laser της Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών του ΤΕΙ Κρήτης ανακοινώνουν πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για είκοσι πέντε (25) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Φυσική Πλάσματος & Εφαρμογές με τρεις κατευθύνσεις: α) Αδρανειακής Σύντηξης β) Φυσικής Laser γ) Επιστήμης Πλάσματος
Master in Plasma Physics & Applications with three directions a) Inertial Fusion, b) Laser Physics, c) Plasma Science»
Αιτήσεις των ενδιαφερομένων για την πρόσκληση ενδιαφέροντος μπορούν να αποστέλλονται έως 30/09/2015.

Έναρξη μαθημάτων 19/10/2015

Διαβάστε ολόκληρη την πρόσκληση εδώ

Κατεβάστε την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ελληνική έκδοση, Αγγλική έκδοση

Ημερομηνία: 
23/06/2015