ΓΕΩΠΟΝΙΣΤΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

Σκεπτικό και αιτιολόγηση της εθελοντικής μας δράσης

Η Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων (ΣΤΕΓΤΕΤ), βρίσκεται σε μια κρίσιμη περίοδο εξέλιξης και αναγνωρισιμότητας των επιστημονικών αντικειμένων της καθώς και της θέσης της, ως μια Σχολή ενός ΑΕΙ (Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος) στην Περιφέρεια Κρήτης. Είναι πασιφανές ότι η Σχολή μας έχει πολλές δυνατότητες ανάπτυξης αλλά και υποχρεώσεις επιστημονικής προσφοράς. Αυτό θα πρέπει να κρατηθεί πάση θυσία σε μια τροχιά στρατηγικής της μορφής "το ‘να χέρι νίβει τ' άλλο και τα δύο το πρόσωπο", όπου το ‘να χέρι η Σχολή, τ’ άλλο η Περιφέρεια και το πρόσωπο η Κοινωνία που υπηρετούμε ως λειτουργοί. Σήμερα (Οκτώβριος 2014), περισσότερο από κάθε άλλη φορά, μεσούσης της οικονομικής κρίσης και των αδιεξόδων της, η Σχολή έχει ανάγκη από την προβολή των δραστηριοτήτων της εξωστρέφοντάς τες προς την κοινωνία και τους Φορείς της Περιφέρειας Κρήτης. Από την άλλη πλευρά η Περιφέρεια εστιάζει να αξιοποιήσει και να αναδείξει το Αγροδιατροφικό, ως έναν από τους τρείς πυλώνες ανάπτυξής της, στο επόμενο χρηματοδοτικό της πρόγραμμα. Η Σχολή μας ανταποκρίνεται σε αυτό το κάλεσμα προτάσσοντας, ως απόδειξη του τι μπορεί να κάνει καλά, αρχικά από το χώρο της εκπαίδευσης, αναδεικνύοντας το δυναμικό των φοιτητών της. Οι φοιτητές της Σχολής μας, όπως και οι περισσότεροι εκκολαπτόμενοι επιστήμονες, είναι εν δυνάμει τα πιο ανήσυχα και άρα τα πλέον δημιουργικά μυαλά. Θεωρείται ότι στις ηλικίες αυτές, όπου χτίζεται ακόμα η γνώση, υπάρχει μια αστείρευτη ενέργεια για αναζήτηση και μάθηση. Χρειάζεται να ενισχύσουμε το δυναμικό αυτό και όπου είναι αναγκαίο να παρεμβληθεί και να αλληλοεπιδράσει ακόμα περισσότερο με το Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό της Σχολής. Αυτό φυσικά το προσφέρουν όλες οι εκπαιδευτικές μας δραστηριότητες των προπτυχιακών (και σύντομα των μεταπτυχιακών) προγραμμάτων σπουδών μας. Όμως η πείρα και τα μετρήσιμα στοιχεία (έλλειψη αυτενέργειας, μικρή εμπλοκή στην έρευνα, ολιγαρκής πρακτική εμπειρία της παραγωγής, ελάχιστη έκθεση σε πρωτοβουλίες), που αφορούν στους φοιτητές μας, μας υποδεικνύουν ότι αυτό δεν είναι αρκετό!! Η οικονομική κρίση μας έχει συνεπάρει όλους και μας καταθλίβει και φυσικά τελικά μας συνθλίβει, όλο και περισσότερο. Στην καλύτερη των περιπτώσεων των δραστηριοτήτων μας φτάνει μόνο για την όποια εσωστρεφή ανάδειξη των δραστηριοτήτων μας. Χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από αυτό!!!

Δημιουργήθηκε και να λειτουργεί Σώμα Εθελοντών Φοιτητών (και όχι μόνο) εντός της ΣΤΕΓΤΕΤ.  Η στήριξη του από  τον Σπουδαστικό Σύλλογο των Φοιτητών της ΣΤΕΓΤΕΤ, είναι δεδομένη. Ο Σύλλογος καλείται να παίξει συντονιστικό ρόλο στη λειτουργία αυτή. Σε κοινή συνάντηση με μέλη του Σπουδαστικού Συλλόγου (Ηρακλείου) για αναζήτηση επωνυμίας του Σώματος Εθελοντών, επικράτησε ο τίτλος "ΓΕΩΠΟΝΙΣΤΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ" για τους Εθελοντές της Σχολής της ΣΤΕΓΤΕΤ.
Προτείνεται η δράση αυτή να επεκταθεί και στο αντίστοιχο Παράρτημα που αφορά το τμήμα Διατροφής & Διαιτολογίας που εδρεύει στη Σητεία, ώστε να γίνει μια ανάλογη δράση.