Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (ΠΜΣ) «Γεωπεριβαλλοντικοί Πόροι και Κίνδυνοι–Master in Geoenvironmental Resources & Risks»

Τo Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γεωπεριβαλλοντικοί Πόροι & Κίνδυνοι (Geoenvironmental Resources & Risks)» διεξάγεται από το Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Κρήτης σε συνεργασία με την Έδρα UNESCO «Solid Earth Physics & Geohazards Risk Reduction» στα Χανιά. Το Πρόγραμμα έχει ήδη μια επιτυχή ακαδημαϊκή πορεία 4 ετών, η χρονική διάρκειά του είναι τρία (3) εξάμηνα και σύμφωνα με την πρόσφατη νομοθεσία, εγκρίθηκε η επανίδρυσή του (ΦΕΚ 2239, Τεύχος Β’, 15/6/2018) και παρέχεται χωρίς δίδακτρα.

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή υψηλού επιπέδου γνώσεων σε έναν έντονα διεπιστημονικό κλάδο, που συνδυάζει τις γεωπεριβαλλοντικές επιστήμες (γεωλογία, γεωφυσική, γεωχημεία και περιβαλλοντική χημεία) με τη φυσική, τη γεωτεχνολογία και την περιβαλλοντική μηχανική.

Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι η απόκτηση ικανοτήτων, βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων, οι οποίες είναι απαραίτητες για την αφομοίωση και εφαρμογή των πιο πρόσφατων εξελίξεων σε μία διεπιστημονική προσέγγιση, η οποία επιβάλλεται από το χαρακτήρα των εμπλεκόμενων επιστημονικών πεδίων. Ο συνδυασμός θεωρητικών μαθημάτων, πρακτικών ασκήσεων πεδίου και γνώσεων πειραματικών – αναλυτικών τεχνικών και ανάλυσης δεδομένων, συνεισφέρει: α) στη δημιουργία νέων επιστημόνων με επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων για επιτυχή σταδιοδρομία στον διεθνή ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, β) στη σύνδεση της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και εξειδίκευσης με την ενεργό εμπλοκή στην ερευνητική διαδικασία, και γ) την απαραίτητη προετοιμασία για περαιτέρω ακαδημαϊκή εξέλιξη μέσω μεταπτυχιακών σπουδών διδακτορικού επιπέδου. Ταυτόχρονα παρέχεται η δυνατότητα πραγματοποίησης τμήματος των σπουδών σε συνεργαζόμενα Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια με την εκτεταμένη χρήση του προγράμματος ERASMUS+.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν έως και την 1η Οκτωβρίου 2018, στη Γραμματεία του Προγράμματος, ΤΕΙ Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος, Ρωμανού 3 Χαλέπα, Χανιά 73133 με την ένδειξη «ΠΜΣ Γεωπεριβαλλοντικοί Πόροι & Κίνδυνοι»  τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Κατεβάστε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και την Αίτηση υποψηφιότητας:  https://georr.chania.teicrete.gr/el/home/

Κόστος φοίτησης: Χωρίς δίδακτρα

Επικοινωνία
Γραμματεία ΠΜΣ: κα Ν. Τσακιρίδου
Τηλ. 28210 23010 (Καθημερινά 11:00-13:00)
Ε-mail: natasa@chania.teicrete.gr

Διευθυντής Π.Μ.Σ.: Καθ. Νικόλαος Λυδάκης – Σημαντήρης
Ε-mail: lydakis@chania.teicrete.gr