Προπτυχιακές Σπουδές

Η Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων συγκροτείται από τα Τμήματα:

  1. Τεχνολόγων Γεωπόνων με έδρα το Ηράκλειο και κατευθύνσεις σε προχωρημένο εξάμηνο:
    • Φυτικής Παραγωγής
    • Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας
    • Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων
  2. Διατροφής και Διαιτολογίας με έδρα τη Σητεία
  3. Τεχνολόγων Τροφίμων με έδρα την Ιεράπετρα το οποίο θα δεχθεί τους πρώτους εισακτέους το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016.