Ειδήσεις

Τίτλος Ημερομηνία
3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΡΌΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π. 14/12/2018
4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΡΌΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π. 14/12/2018
Εσπερίδα «Δρόμο-Λόγια Ζωής» 11/12/2018
ΕΛΚΕ: Απόφαση Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης που αφορά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 9384/05.11.2018 10/12/2018
ΕΛΚΕ: Απόφαση Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης που αφορά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 8629/18.10.2018 06/12/2018
ΕΛΚΕ: Απόφαση Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης που αφορά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 8750/22.10.2018 06/12/2018
Προκηρύξεις για εκλογή διευθυντών σε εργαστήρια 07/12/2018
2η Χριστουγεννιάτικη Γιορτή της Κοινότητας του ΤΕΙ Κρήτης 05/12/2018
ΕΛΚΕ: Απόφαση Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης που αφορά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 8890/25.10.2018 05/12/2018
ΕΛΚΕ: Απόφαση Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης που αφορά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 8139/05.10.2018 05/12/2018

Σελίδες

Εγγραφή στο Ειδήσεις