Διαδικασία χορήγησης κωδικών σε πρωτοετείς φοιτητές

To διάστημα από 25-09-2018 έως και 05-10-2018 και ώρες 10.00 έως 14.00 θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία ταυτοπροσωπίας και χορήγησης κωδικών σε πρωτοετείς φοιτητές του ΤΕΙ Κρήτης.

Οι πρωτοετείς φοιτητές θα χρειαστεί να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματός τους και να επιδείξουν την αστυνομική τους ταυτότητα, ή σε περίπτωση που δεν διαθέτουν, αντίστοιχο δημόσιο έγγραφο, προκειμένου να γίνει ταυτοπροσωπία και να παραλάβουν το όνομα χρήστη και τον κωδικό ασφαλείας για την πρόσβαση στις ηλεκτρονικές Ακαδημαϊκές Υπηρεσίες του Ιδρύματος. Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν και για την έκδοση του φοιτητικού πάσο. 

Δικαιολογητικά που απαιτούνται:

  • Αστυνομική Ταυτότητα
  • Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας
  • Εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής  που φέρει, μετά την υποβολή της, αριθμό πρωτοκόλλου
  • 2 φωτογραφίες

Σε περίπτωση που καθίσταται αδύνατη η αυτοπρόσωπη παρουσία του φοιτητή ή νομίμως από αυτόν εξουσιοδοτημένου προσώπου στη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος, και μόνο για εξαιρετικούς λόγους ο φοιτητής θα πρέπει να αποστείλει με courier προς τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματός του θεωρημένα (για τη γνησιότητα της υπογραφής του)  από το ΚΕΠ του τόπου κατοικίας του:

  • την εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής
  • αίτηση χορήγησης κωδικών
  • επικυρωμένο αντίγραφο της ταυτότητάς του και
  • 2 φωτογραφίες,

προκειμένου να του χορηγηθούν (θα αποσταλούν με email) οι απαραίτητοι κωδικοί πρόσβασης, ώστε στη συνέχεια να λάβει μέρος στη διαδικασία μετεγγραφών του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.