Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Τεχνολογίες Ήχου και Μουσικής – Sound and Music Technologies»

Το Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής οργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Τεχνολογίες Ήχου και Μουσικής – Sound and Music Technologies» και έδρα το Ρέθυμνο. Το πρόγραμμα λειτουργεί με βάση το ΦΕΚ 2239/τ.Β/15-6-2018 και το γνωστικό του αντικείμενο εστιάζει στις σύγχρονες επιστημονικές τάσεις και στις ανάγκες εξειδίκευσης που αφορούν στον ήχο και πως αυτός αξιοποιείται ως κύμα, ως σήμα και ως φορέας πληροφορίας.

Ειδικότερα, το ΠΜΣ στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένης τεχνογνωσίας για: α) τη διεκπεραίωση τεχνικών μελετών που σχετίζονται με προβλήματα ακουστικής β) την ανάπτυξη έξυπνων συστημάτων διάδρασης ανθρώπου-υπολογιστή σε εφαρμογές που σχετίζονται με  τον ήχο και την μουσική, γ) την ανάπτυξη εφαρμογών που εξάγουν αυτόματα πληροφορία από ηχητικά δεδομένα, δ) τη σχεδίαση και την υλοποίηση καινοτόμων τεχνικών σύνθεσης ηχητικών μοτίβων και ε) την επαφή και την εμβάθυνση στο σύγχρονο αντικείμενο της οπτοακουστικής με πληθώρα εφαρμογών.

Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων είναι δεκαπέντε (15) φοιτητές ανά έτος και δεν απαιτείται η καταβολή τέλους φοίτησης.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, έπειτα από επιλογή, απόφοιτοι Τμημάτων:

Σχολών Θετικών Επιστημών
Πολυτεχνικών Σχολών 
Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕΙ)
Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων Τ.Ε. και Παραδοσιακής και Λαϊκής Μουσικής Τ.Ε.
Μουσικών Σπουδών (και Εθνομουσικολογίας), Τεχνών Ήχου και Εικόνας, Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Επιπλέον στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί απόφοιτοι τμημάτων που είναι αντίστοιχα των παραπάνω και ανήκουν σε ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής εφόσον οι τίτλοι σπουδών είναι αναγνωρισμένοι από το ΔΟΑΤΑΠ. Για άλλες περιπτώσεις υποψηφίων και για τη συνάφεια των ειδικοτήτων θα αποφασίζει κατά περίπτωση η Συνέλευση του Τμήματος.

Η λειτουργία του ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-19 και τα μαθήματα ξεκινούν 1 Οκτωβρίου 2018.

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Κόστος φοίτησης: Χωρίς δίδακτρα

Στοιχεία Επικοινωνίας

E‐mail: grmta@staff.teicrete.gr

Τηλ.: 28310 21900, 902 & 903

Ώρες: 10:00 – 15:00