Δι-ιδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΔΠΜΣ) "Νανοτεχνολογία για Ενεργειακές Εφαρμογές"

Τα τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, τα τμήματα Χημείας και Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, και το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας προσκαλούν σε εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή αιτήσεων για τον πρώτο κύκλο του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Νανοτεχνολογία για Ενεργειακές Εφαρμογές – Nanotechnology for Energy Applications» (ΦΕΚ 1973/01-06-2018). Το Δ.Π.Μ.Σ. αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της δράσης Erasmus LLP OREA “Organic Electronics & Applications”, και συνδιοργανώνεται από κοινού από τα παραπάνω τμήματα.

Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. «Νανοτεχνολογία για Ενεργειακές Εφαρμογές – Nanotechnology for Energy Applications» είναι η εκπαίδευση, η γνώση και η υψηλή εξειδίκευση στην τεχνολογία των νανοδομημένων ημιαγωγών, για την ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών τους στις σύγχρονες επιστήμες της νανοτεχνολογίας, με έμφαση στην ενέργεια.

Κόστος φοίτησης: Χωρίς δίδακτρα

Website:: https://www.mscnano.gr

Επικοινωνία:

Δρ. Μηνάς Στυλιανάκης 
Τηλ: 2810-379775, 2810379844
Email: mscnano@staff.teicrete.gr

Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. Δρ. Εμμανουήλ Κυμάκης (PhD Cambridge) Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, ΤΕI Κρήτης. http://nano.teicrete.gr/