Πώς μπορώ να φτάσω στο ΤΕΙ Κρήτης στο Ηράκλειο

Πώς μπορώ να φτάσω στο ΤΕΙ (Ηρακλείου) [Αστικές συγκοινωνίες]; 

Πατήστε πάνω στις εικόνες για περισσότερες πληροφορίες. 

Γραμμή 12: ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΤΑΛΩΣ- ΤΕΙ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

Γραμμή 19: ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ-ΓΟΥΡΝΕΣ (ΒΡΑΔΙNΟ)

Περισσότερες Πληρφοφορίες: