Επικοινωνία

Ταχυδρομική διεύθυνση

Φουρνιά Λακώνια,

Άγιος Νικόλαος , Τ.Κ. 72100

Kαλαρχάκη Κατερίνα , Προϊσταμένη Γραμματείας

Τηλέφωνο: 28410. 91103

Fax : 28410. 82879

e-mail : Kalarhaki@staff.teicrete.gr

Καροφύλλου Ειρήνη

Τηλέφωνο: 28410.91102

Fax : 28410. 82879

e-mail : Karofillou@staff.teicrete.gr

Ιστοσελίδα του τμήματος: http://www.bm.teicrete.gr