Διοίκηση Σχολής

Όργανα Διοίκησης της Σχολής είναι:

  • ο Κοσμήτορας
  • η Κοσμητεία
  • η Γενική Συνέλευση

Κοσμήτορας της Σχολής : Καθηγητής Βερβερίδης Φίλιππος 

Γραμματεία Σχολής: Φραντζή  Ιωάννα

 

Η Κοσμητεία της Σχολής συγκροτείται ως εξής:

Κοσμήτορας Σ.ΤΕ.Γ.ΤΕ. Τ. ως Πρόεδρος
Βερβερίδης Φίλιππος, Καθηγητής  του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων  (με θητεία από 01.09.2018 έως 31.08.2021) με αναπληρωτή τον Γκούμα Δημήτριο , Καθηγητή, Πρόεδρο  του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων (με θητεία από 01.12.2017 έως 31.08.2019).

Πρόεδροι Τμημάτων
Γκούμας Δημήτριος, Καθηγητής,  Πρόεδρος του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων με αναπληρωτή τον Λουλακάκη  Κωνσταντίνο , Καθηγητή του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων (με θητεία από 01.12.2017 έως 31.08.2019).
Ζαφειρόπουλος Βασίλειος, Καθηγητής , Πρόεδρος του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας, με αναπληρωτή τον Φραγκιαδάκη Γεώργιο, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας. (με θητεία από 01.12.2017 έως 31.08.2019).

Διευθυντές Τομέων Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων (με θητεία από 01.09.2018 μέχρι 31.08.2019)
Γουμενάκη Ελένη, Καθηγήτρια
Κολλάρος Δημήτριος, Καθηγητής
Δραγασάκη Μαγδαληνή, Επίκουρη Καθηγήτρια

Εκλεγμένα Μέλη Δ.Ε.Π. Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας  (με θητεία από 04-09.2018 μέχρι 31.08.2019)
Γεώργιος Φραγκιαδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Μαρκάκη Αναστασία, Επίκουρη Καθηγήτρια
Σπυριδάκη Ασπασία, Λέκτορας

Εκπρόσωπος Ε.Τ.Ε.Π.
Γούτος Δημήτριος, μέλος Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων με αναπληρωτή τον Κοσιώρη Σπυρίδωνα, μέλος Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων (με θητεία από 04.12.2017 έως 31.08.2019).

Εκπρόσωπος Ε.Δ.Ι.Π.
Τσικαλάκης Γεώργιος, μέλος Ε.Δ.Ι.Π., του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας ( με θητεία από 28-12-2017 έως 31-08-2019)

Εκπρόσωποι φοιτητών.
Εκπρόσωπος προπτυχιακών φοιτητών. Παρά τη σχετική πρόσκληση από τον Κοσμήτορα δεν έχει γίνει η σχετική εκλογική διαδικασία ανάδειξης του.
Εκπρόσωπος μεταπτυχιακών  φοιτητών. Παρά τη σχετική πρόσκληση από τον Κοσμήτορα δεν έχει γίνει η σχετική εκλογική διαδικασία ανάδειξης του.