Προκηρύξεις

Μετακίνηση του κ. Κωνσταντίνου Πασχαλίδη - Καθηγητή Εφαρμογών του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης στο Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Κρήτης.

Πλήρωση μίας (1) θέσης Επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Κλινική Διατροφή με έμφαση στις νεφροπάθειες" του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων.