Επικοινωνία

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

ΤΕΙ Κρήτης
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων
Σταυρωμένος,  Ηράκλειο Κρήτης, 71004,  ΤΘ 1939

 
Τηλ:.2810379410
 
FAX: 2810318204
 
E-Mail: secrsteg@staff.teicrete.gr