Υπηρεσίες της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών

Υπηρεσίες της Σχολής

Στα μέλη της Σχολής παρέχονται οι εξής υπηρεσίες:

Διαθεσιμότητα αιθουσών διδασκαλίας

Τα μέλη της Σχολής μπορούν να ενημερωθούν για τη χρήση των αιθουσών διδασκαλίας και την διαθεσιμότητα τους και έχουν την δυνατότητα να δεσμεύσουν αίθουσες για ακαδημαϊκούς σκοπούς (σύνδεσμος της υπηρεσίας).

Το wiki της Σχολής

Στη Σχολή λειτουργεί διαδικτυακός τόπος τύπου wiki (mediawiki) για την ανάρτηση ποικίλου πληροφοριακού υλικού (σύνδεσμος της υπηρεσίας).

Υπηρεσίες Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης

Υποδείγματα της Σχολής

Επίσης,