Διοίκηση Σχολής

Διοίκηση Σχολής

Η σύνθεση της Κοσμητείας της Σχολής (από 1-9-2018) έχει ως εξής:

  • Παπαδάκης Στυλιανός, Καθηγητής, Κοσμήτορας (έως 31-8-2021).
  • Αποστολάκης Αλέξανδρος, Επίκουρος Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ηράκλειο (έως 31-8-2020).
  • --, Πρόεδρος Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, Άγιος Νικόλαος (έως 31-8-2020).
  • Τσουκάτος Ευάγγελος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (έως 31-8-2019).
  • Εκπρόσωπος ΕΔΙΠ.
  • Εκπρόσωπος ΕΤΕΠ.
  • Εκπρόσωπος Φοιτητών (δεν έχει οριστεί).

Γραμματέας της Κοσμητείας της Σχολής είναι ο κ. Αβραάμ Ξυλούρης.