ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - SPHINX – A Universal Cyber Security Toolkit for Health-Care Industry. Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 5219/24.04.2019

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
24/04/2019 - 10/05/2019

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει δύο (2) συμβάσεις μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «SPHINX – A Universal Cyber Security Toolkit for Health-Care Industry», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες. (κωδ. έργου: 80671) Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 5219/24.04.2019.

Συνημμένο: 
5219_24-04-2019_sphinx_9ΟΣΩ4691Ο3-0ΤΕ_.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: