Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια λαμπτήρων

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
22/04/2019 - 03/05/2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια λαμπτήρων προϋπολογισμού δαπάνης 1.998,50€ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 2.478,14€ συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ 24%.

Συνημμένο: 
ΑΔΑΜ ΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: