Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις εργασίες «Συντήρησης καλλιεργειών του Αγροκτήματος του ΤΕΙ Κρήτης» και «Συντήρησης των χώρων πρασίνου του ΤΕΙ Κρήτης» στο Ηράκλειο.

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
19/04/2019 - 03/05/2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις εργασίες «Συντήρησης καλλιεργειών του Αγροκτήματος του ΤΕΙ Κρήτης» και  «Συντήρησης των χώρων πρασίνου του ΤΕΙ Κρήτης» στο Ηράκλειο, προϋπολογισμού δαπάνης 15.725,81€ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 19.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ 24%.

Συνημμένο: 
ΑΔΑ ΑΔΑΜ Πρόσκληση Εκδ.Ενδ Συντήρηση Πρασίνου 2019final.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: