ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης: Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός – GrapheneCore2, (κωδ. έργου: 80554). Αρ. πρωτ. διακήρυξης: 3877/01.04.2019

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
01/04/2019 - 23/04/2019

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για την προμήθεια αναλωσίμων για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «Graphene Flagship Core Project 2 — GrapheneCore2», (κωδ. έργου: 80554), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού €51.265,32  μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή €63.569,00   συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Αρ. πρωτ. διακήρυξης: 3877/01.04.2019

Συνημμένο: 
3877_01-04-2019_diagonismos_graphene_19PROC004711942_.pdf
3878_01-04-2019_perilipsi_graphene_3877(2019)_61884691Ο3-ΣΓΜ_.pdf
ΤΕΥΔ_3877(2019).doc
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΙΔΩΝ.docx
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: