Ειδήσεις

Τίτλος Ημερομηνία
Προκηρύξεις για εκλογή διευθυντών σε δύο εργαστήρια της Σχολής 04/02/2019
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 01/02/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 04/02/2019
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ Εργαστηρίου Διαιτητικής και Σύστασης Σώματος Ανθρώπου της ΣΤΕΓΤΕΤ, ΤΕΙ Κρήτης 31/01/2019
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ Εργαστηρίου Βιολογικών και Βιοτεχνολογικών Εφαρμογών της ΣΤΕΓΤΕΤ του Τ.Ε.Ι. Κρήτης 31/01/2019
ΕΛΚΕ: Απόφαση Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης που αφορά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 9655/12.11.2018 31/01/2019
ΕΛΚΕ: Απόφαση Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης που αφορά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 10955/12.12.2018 29/01/2019
ΕΛΚΕ: Απόφαση Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης που αφορά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 9900/16.11.2018 29/01/2019
ΕΛΚΕ: Απόφαση Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης που αφορά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 10681/06.12.2018 29/01/2019
Ορισμός εφορευτικής επιτροπής σχετικά με την εκλογή Δ/ντή σε Εργαστήριο της ΣΤΕΦ 28/01/2019

Σελίδες

Εγγραφή στο Ειδήσεις