Ειδήσεις

Τίτλος Ημερομηνία
ΕΛΚΕ: Απόφαση Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης που αφορά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 616/17.01.2019 22/02/2019
Πρόσκληση σε Ενημερωτική Ημερίδα της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Κρήτης. 20/02/2019
Βιωματική Εκπαίδευση Καθηγητών «Προσεγγίζοντας τον έφηβο μαθητή» 19/02/2019
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκησης» της ΣΔΟ, ΤΕΙ Κρήτης 05/02/2019
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικής Ευφυΐας» της ΣΔΟ, ΤΕΙ Κρήτης 05/02/2019
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας» της ΣΔΟ, ΤΕΙ Κρήτης 05/02/2019
Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του «Εργαστηρίου Υγείας και Οδικής Ασφάλειας» της ΣΕΥΠ του ΤΕΙ Κρήτης 04/02/2019
Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του «Εργαστηρίου Επιδημιολογίας και Πρόληψης και Διαχείρισης Νοσημάτων» της ΣΕΥΠ του ΤΕΙ Κρήτης 04/02/2019
Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του «Εργαστηρίου Διεπιστημονικής Προσέγγισης για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» της ΣΕΥΠ του ΤΕΙ Κρήτης 04/02/2019
Προκηρύξεις για εκλογή διευθυντών σε εργαστήρια της Σχολής Σ.Τ.ΕΦ. 04/02/2019

Σελίδες

Εγγραφή στο Ειδήσεις