Ειδήσεις

Τίτλος Ημερομηνία
ΕΛΚΕ: Απόφαση Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης και κατακύρωση που αφορά στο Συνοπτικό Διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 10511/04.12.2018 05/04/2019
Ανακοίνωση Προγράμματος Υποτροφιών DUO-Korea 2019 05/04/2019
NDG Introduction to Linux I 03/04/2019
ΕΛΚΕ: Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης που αφορά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 1613/12.02.2019 29/03/2019
ΕΛΚΕ: Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης που αφορά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 10978/12.12.2018 29/03/2019
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για κάλυψη θέσης Διευθυντή του ΚΤΕ Κρήτης 19/03/2019
ΕΛΚΕ: Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης που αφορά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 10686/06.12.2018 14/03/2019
ΕΛΚΕ: Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης που αφορά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 11322/17.12.2018 13/03/2019
ΕΛΚΕ: Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης που αφορά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 1343_05.02.2019 13/03/2019
ΕΛΚΕ: Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης που αφορά στο Συνοπτικό Διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 1016_28.01.20 12/03/2019

Σελίδες

Εγγραφή στο Ειδήσεις