Δελτία τύπου

Τίτλος Ημερομηνία
Σχολή Δια Βίου Μάθησης: Προκήρυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης μικρής διάρκειας 06/06/2014
Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση": Καινοτόμες Τεχνολογίες Εφαρμογών ΑΠΕ και Εξοικονόμησης... 02/06/2014
ΕΛΚΕ: Ανακοίνωση απόφασης Επιτροπής Ερευνών για την πρόσκληση με α.π. 443/Φ30.1/17.3.2013. 02/06/2014
ΕΛΚΕ: Ανακοίνωση απόφασης Επιτροπής Ερευνών για την πρόσκληση με α.π. 618/Φ30.1/27.3.2014 22/05/2014
ΕΛΚΕ: Ανακοίνωση απόφασης Επιτροπής Ερευνών για την πρόσκληση με α.π. 588/Φ30.1/20.3.2014 22/05/2014
ΕΛΚΕ: Ανακοίνωση απόφασης Επιτροπής Ερευνών για την πρόσκληση με α.π. 621/Φ30.1/28.3.2014 22/05/2014
ΕΛΚΕ: Ανακοίνωση απόφασης Επιτροπής Ερευνών για την πρόσκληση με α.π. 586/Φ30.1/20.3.2014 22/05/2014
Υποβολή αιτήσεων για τον 6ο κύκλο σπουδών του Π.Μ.Σ. «Λογιστική και Ελεγκτική» ακαδ. έτος 2014-15 19/05/2014
Συγχαρητήρια στους Εθεολοντές φοιτητές και στην Μπάντα για την Ημερίδα 8-5-'14 13/05/2014
ΕΛΚΕ: Ανακοίνωση απόφασης Επιτροπής Ερευνών για την πρόσκληση με α.π. 444/Φ30.1/17.3.2014_1. 12/05/2014

Σελίδες

Εγγραφή στο Δελτία τύπου