Το ΤΕΙ Κρήτης στο δίκτυο του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Ερευνών

Το ΤΕΙ Κρήτης μετέχει στο «δίκτυο έρευνας» του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Ερευνών (European Science Foundation) με τίτλο «Common perspectives for cold atoms, semiconductor polaritons and nanoscience». Το δίκτυο περιλαμβάνει περίπου 60 επιστήμονες από 15 ευρωπαϊκές χώρες (Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Ελλάδα, Εσθονία, Ισπανία, Ιταλία, Μεγάλη Βρετανία, Νορβηγία, Ολλανδία, Σουηδία και Φινλανδία). Η Ελλάδα εκπροσωπείται από το ΤΕΙ Κρήτης, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Τμήμα Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Συντονιστής όλου του δικτύου είναι ο Γιώργος Καβουλάκης, καθηγητής στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΤΕΙ Κρήτης.

Οι δύο κύριοι στόχοι του δικτύου αυτού είναι να αναπτύξει στενότερες σχέσεις μεταξύ του πεδίου των παγιδευμένων ατόμων σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και του πεδίου των πολαριτονίων και να προωθήσει τις εφαρμογές των εν λόγω πεδίων στη νανοτεχνολογία.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.polatom-esf.org

Ημερομηνία: 
10/10/2013