ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ Εργαστηρίου Διαιτητικής και Σύστασης Σώματος Ανθρώπου της ΣΤΕΓΤΕΤ, ΤΕΙ Κρήτης

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ Εργαστηρίου Διαιτητικής και Σύστασης Σώματος Ανθρώπου της ΣΤΕΓΤΕΤ του ΤΕΙ Κρήτης

Ημερομηνία: 
31/01/2019