ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ Εργαστηρίου Βιολογικών και Βιοτεχνολογικών Εφαρμογών της ΣΤΕΓΤΕΤ του Τ.Ε.Ι. Κρήτης

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ Εργαστηρίου Βιολογικών και Βιοτεχνολογικών Εφαρμογών της ΣΤΕΓΤΕΤ του Τ.Ε.Ι. Κρήτης

Ημερομηνία: 
31/01/2019