Ορθή επανάληψη-Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή στο Εργαστήριο Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας της ΣΔΟ

Συνημμένα θα βρείτε:

  1. Ορθή επανάληψη της προκήρυξης εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή  στο Εργαστήριο   Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας της ΣΔΟ
  2. Υπόδειγμα αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Ημερομηνία: 
21/01/2019