Ορθή επανάληψη-Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή στο Εργαστήριο Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκησης της ΣΔΟ

Συνημμένα θα βρείτε:

  1. Ορθή επανάληψη της προκήρυξης εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή  στο Εργαστήριο  Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκησης  της ΣΔΟ
  2. Υπόδειγμα αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Ημερομηνία: 
21/01/2019