Ορθή επανάληψη-Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικής Ευφυΐας της ΣΔΟ.

Συνημμένα θα βρείτε:

  1. Ορθή επανάληψη της προκήρυξης εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή στο Εργαστήριο  Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικής Ευφυΐας της ΣΔΟ
  2. Υπόδειγμα αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 
Ημερομηνία: 
21/01/2019