Ορθή Επανάληψη-Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή στο Εργαστήριο Διεπιστημονικής Προσέγγισης για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής της ΣΕΥΠ

Συνημμένα θα βρείτε:

  1. Ορθή επανάληψη της προκήρυξης εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή στο Εργαστήριο Διεπιστημονικής Προσέγγισης για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής  της ΣΕΥΠ
  2. Υπόδειγμα αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Ημερομηνία: 
21/01/2019