Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή στο Εργαστήριο Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκησης της ΣΔΟ

Συνημμένα θα βρείτε:

  • Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή στο Εργαστήριο  Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκησης της ΣΔΟ.
  • Υπόδειγμα αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
Ημερομηνία: 
17/01/2019