Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικής Ευφυΐας της ΣΔΟ.

Συνημμένα θα βρείτε:

  • Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή στο Εργαστήριο  Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικής Ευφυΐας της ΣΔΟ.
  • Υπόδειγμα αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
Ημερομηνία: 
17/01/2019