Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή στο Εργαστήριο Υγείας και Οδικής Ασφάλειας της ΣΕΥΠ

Συνημμένα θα βρείτε:

  • Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή στο  Εργαστήριο Υγείας και Οδικής Ασφάλειας της ΣΕΥΠ
  • Υπόδειγμα αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
Ημερομηνία: 
16/01/2019