Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή στο Εργαστήριο Διεπιστημονικής Προσέγγισης για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής της ΣΕΥΠ

Συνημμένα θα βρείτε:

  • Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή στο  Εργαστήριο Διεπιστημονικής Προσέγγισης για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής
  • Υπόδειγμα αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
Ημερομηνία: 
16/01/2019