ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2018-2019

Το Τμήμα Εκδόσεων & Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Κρήτης κάνει γνωστό στους Φοιτητές/τριες ότι πρόκειται να προσλάβει (1)  ένα Φοιτητή/τρια με αμοιβή για το διάστημα από 15/01/2019 έως 31/07/2019 για απασχόληση στη Βιβλιοθήκη 10 ώρες/εβδομάδα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση από 10–01–2019  ημέρα  Πέμπτη μέχρι και 16–01–2019 ημέρα Τετάρτη  και ώρα  14:00 μ.μ.

Δείτε την πρόσκληση εδώ

Ημερομηνία: 
10/01/2019