Προκηρύξεις για εκλογή διευθυντών σε εργαστήρια της Σχολής

Συνημμένα θα βρείτε τις προκηρύξεις για την εκλογή διευθυντών στα εργαστήρια: 

  • Μηχανολογίας Ακριβείας και Αντίστροφης Μηχανικής (PrecisionMechanics.pdf) και 
  • Συστημάτων Ελέγχου και Ρομποτικής (Robotics.pdf),

καθώς και υπόδειγμα αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για  θέση διευθυντή εργαστηρίου (Application.doc).

Ημερομηνία: 
05/01/2019