ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ (Κ.Ε.Δ.Δ) ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ

Ενημερώνονται οι φοιτητές/ιες, οι οποίοι ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση ότι μπορούν να κάνουν αίτηση για 2 Θέσεις στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ (Κ.Ε.Δ.Δ) του Τ.Ε.Ι. Κρήτης στο Ηράκλειο, με έναρξη  το Σεπτέμβριο.

Πληροφορίες:

Κ.Ε.Δ.Δ

Τηλ. 2810379800

Ημερομηνία: 
04/09/2018